Avís legal

Benvingut a la pàgina web de PLATÓRICOS

A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB.

navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que Platóricos és un domini de l’empresa Casa Westfalia S.A. (d’ara endavant “Casa Westfalia”), amb domicili social en Polígon industrial V-2 parcel•la 21, 17111 Vulpellac (Girona) CIF: A17045923. Correu electrònic info@platoricos.es, telèfon 972 645 525

2- NORMES D’UTILITZACIÓ

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament d’aquesta, incloent la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals CASA WESTFÀLIA és titular o amb llicencia d’ús legítima.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mig, sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

CASA WESTFÀLIA no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers mitjançant enllaços, vincles o links.

CASA WESTFÀLIA no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

– Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.

– Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

– Ús indegut o inadequat del Lloc web.

– Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà enfront de qualsevol mal i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, … o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc web.

5– LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.